Dati par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto: pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz:

  • juridiskās personas depozīta izmaksu,
  • fiziskās personās depozīta izmaksu,
  • līdzekļu atmaksu Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē,
  • maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības segšanu.

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.