Starptautiskās organizācijas maksātnespējas jomā apvieno praktizējošos nozares speciālistus – maksātnespējas procesa administratorus, juristus, tiesnešus, ekonomistus, pasniedzējus u.c., no dažādām pasaules valstīm, nodrošinot informācijas apmaiņu par jaunākajām maksātnespējas tiesību attīstības tendencēm. Šāda informācija ir svarīga izstrādājot, analizējot un piemērojot gan nacionālos, gan starptautiskos tiesību aktus.

Viens no starptautisko organizāciju mērķiem ir vairāku valstu savstarpējās sadarbības veicināšana, nodrošinot efektīvāku pārrobežu maksātnespējas procesu, norisi un starptautiskā normatīvā regulējuma pilnveidošanu. Starptautisko organizāciju ietvaros tiek organizētas zinātniskās konferences un semināri, izstrādāti pētnieciskie darbi un realizēti starptautiskie projekti.