Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji piedalās un sniedz savu ieguldījumu darba grupās, komisijās un konsultatīvajās padomēs, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Darba grupas tiek veidotas ar mērķi sekmēt tiesiskumu un pilnveidot likumdošanu, tostarp izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

Disciplinārlietu komisija

Disciplinārlietu komisijas sekretāre

Ilze Grandsberga

Juriskonsulte
ilze.grandsberga [at] mkd.gov.lv

Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa

Agnese Barojana

Direktora vietniece uzraudzības jautājumos
agnese.barojana [at] mkd.gov.lv

Karīna Paturska

Juridiskā departamenta direktore
karina.paturska [at] mkd.gov.lv

Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome

Konsultatīvās padomes sekretārs 

Zigmārs Barlots

Juriskonsults
zigmars.barlots [at] mkd.gov.lv

Eksaminācijas komisija

Eksaminācijas komisijas sekretāre

Kristīna Viļkovska

Juriskonsulte
kristina.vilkovska [at] mkd.gov.lv