Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji piedalās un sniedz savu ieguldījumu darba grupās, komisijās un konsultatīvajās padomēs, kuru darbā piedalās arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. 

Darba grupas tiek veidotas ar mērķi sekmēt tiesiskumu un pilnveidot likumdošanu, tostarp izstrādājot jaunus normatīvos aktus vai grozījumus tajos.

Darba grupas, padomes, komitejas, komisijas nosaukums    Maksātnespējas kontroles dienesta kontaktpersona
Disciplinārlietu komisija  Disciplinārlietu komisijas sekretāre, Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Ilze Grandsberga
Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa  Direktora vietniece Alla Ličkovska
Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome  Konsultatīvās padomes sekretārs, Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Zigmārs Barlots
Eksaminācijas komisija Eksaminācijas komisijas sekretāre, Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Kristīna Viļkovska