1. Satversmei atbilst norma, kas paredz nenoteikt maksātnespējas procesa administratoram atlīdzību, ja viņš tiek atcelts no juridiskās personas maksātnespējas procesa

Satversmes tiesas 2022. gada 29. septembra spriedums Nr. 2022-08-01

2. Pamattiesību aizskārums attiecas nevis uz apstrīdēto normu, bet gan tās piemērošanu konkrētā maksātnespējas procesā, kura attiecas uz administratora pienākumiem

Satversmes tiesas 2013. gada 7. oktobra spriedums Nr. 2012-25-01

3. Par administratora tiesībām pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Satversmes tiesas 2015.gada 12.marta spriedums Nr.2014-23-01 

4. Par maksātnespējas procesa depozīta iemaksu ciktāl tas attiecas uz darbiniekiem

Satversmes tiesas 2012. gada 20. aprīļa spriedums Nr. 2011-16-01

5. Par administratoriem izvirzīto prasību pēc augstākās juridiskās izglītības

Satversmes tiesas 2011. gada 22. novembra spriedums Nr. 2011-04-01 

6. Par normatīvo aktu grozījumiem ciktāl tie nenodrošina administratoriem, kuri vienlaikus ir arī advokāti, profesionālās darbības garantijas izvēlētās nodarbošanās saglabāšanai

Satversmes tiesas 2015.gada 21.decembra spriedums Nr.2015-03-01

7. Administratoram tiesības paļauties uz to, ka viņš savā īpašumā iegūs konkrēta apmēra atlīdzību no valsts budžeta līdzekļiem, nevar rasties pirms tam, kad viņš ir izpildījis Maksātnespējas likumā noteikto

Satversmes tiesas 2010.gada 20.aprīļa spriedums Nr.2009-100-03