Informācija par Maksātnespējas kontroles dienesta nomāto nekustamo īpašumu Maksātnespējas kontroles dienesta funkciju nodrošināšanai:  

  • Telpas Mārstaļu ielā 19, Rīgā, kopējā platība 796.60 m2. 
  • Nomas līgums spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Maksātnespējas kontroles dienestam nepieder nekustamais īpašums, kas tiek iznomāts. 

Maksātnespējas kontroles dienestam šobrīd nav iestādes darbības nodrošināšanai nevajadzīgas valsts kustamās mantas (atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā atsavināma publiskas personas manta).