Maksātnespējas kontroles dienests regulāri publicē un aktualizē iestādes sniegtos skaidrojumus maksātnespējas jomā. Izvēloties atbilstošo maksātnespējas procesu, varēsiet iepazīties ar jautājumiem, kas skar maksātnespējas procesa administratora darbību, tiesības un pienākumus, administratora atlīdzību, kredotra tiesības un pienākumus, darbinieka prasījumu apmierināšanu, parādnieka mantu, tās pārvaldīšanu un atsavināšanu, bankrota procedūru, saistību dzēšanas procedūru, kā arī jautājumus par ģimenes maksātnespējas procesu, par ienākumiem, kas novirzāmi kreditoru prasījumu segšanai u.c.