Maksātnespējas kontroles dienesta viedokļu apkopojums skaidrojumos un atziņās laika posmā no 2017. - 2022. gada jūnijam

Skaidrojumos un atziņās ir aprakstītas dažādas dzīves situācijas un to iespējamie risinājumi, tomēr Maksātnespējas kontroles dienesta viedoklis par likuma normu interpretāciju nav uzskatāms par oficiālu likuma tulkojumu. Likuma interpretācija ir informatīva un tai ir vienīgi ieteikuma raksturs, un tas nav juridiski saistošs trešajām personām.  

MKD Skaidrojumi un atziņas no 2021.12. - 2022.06.

MKD Skaidrojumi un atziņas no 2021.07. - 2021.11.

MKD Skaidrojumi un atziņas 2020.12 - 2021.06.

MKD Skaidrojumi un atziņas 2020.07-2020.11.

MKD Skaidrojumi un atziņas 2019.12-2020.06.

MKD Skaidrojumi un atziņas 2019.07.-2019.11.

MKD Skaidrojumi un atziņas 2018.12. - 2019.06.

MKD Skaidrojumi un atziņas 2018.07. - 2018.11. 

MNA Skaidrojumi un atziņas 2018.01. – 2018.06.

MNA Skaidrojumi un atziņas 2017.01. - 2017.07.

MNA Skaidrojumi un atziņas 2015 – 2016.05.

MNA Skaidrojumi un atziņas 01.07.2017. - 30.11.2017.