Par iestādi

Maksātnespējas kontroles dienests ir Tieslietu ministrijas iestāde.

Maksātnespējas kontroles dienests atrodas Rīgā, Mārstaļu ielā 19.

Ar mums var sazināties pa telefonu 67099100 vai, sūtot e-pasta vēstuli uz pasts@mkd.gov.lv.

Kas ir maksātnespēja

Maksātnespēja ir tad, ja cilvēkam vai uzņēmumam nav naudas un viņi nevar samaksāt savus parādus.

Tad parādnieks var vērsties tiesā ar pieteikumu par maksātnespēju un tiesa var ierosināt maksātnespējas lietu.

Maksātnespējas procesa administrators

Maksātnespējas lietu vada maksātnespējas administrators.

Tiesa ieceļ administratoru, lai viņš nodrošina visas tās darbības, kas likumos ir paredzētas.

Maksātnespējas kontroles dienests uzrauga administratorus. Administratori nav Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieki.

Par neizmaksāto darba samaksu

Ja darba devējs ir maksātnespējīgs, tad šī uzņēmuma darbinieki var saņemt no garantiju fonda darba devēja neizmaksāto darba samaksu.

Lai to saņemtu, jāiesniedz iesniegums administratoram, kurš to pārbaudīs un vērsīsies Maksātnespējas kontroles dienestā ar iesniegumu.

Ja viss atbildīs likumos noteiktajam, Maksātnespējas kontroles dienests izmaksās darba devēja neizmaksāto darba samaksu.