AICINĀM DARBĀ JURISKONSULTUS ZINOŠU KOLĒĢU KOMANDĀ 

Tieslietu ministrija
izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem
 
MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA JURISKONSULTA ierēdņa amatiem - 4 vakances

Pieteikties līdz 2021. gada 31. janvārim.

Mēnešalga: 940 euro līdz 1380 euro

 
Vakantie amati:
•    Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamentā (uz noteiktu un nenoteiktu laiku);
•    Otrajā uzraudzības departamentā (uz nenoteiktu laiku);
•    Juridiskajā departamentā (uz nenoteiktu laiku).
 
Prasības pretendentiem/-ēm:
•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
•    otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
•    zināšanas normatīvo aktu izstrādē;
•    zināšanas administratīvā procesa, civiltiesību un maksātnespējas procesa tiesību jomā;
•    profesionālā pieredze jurista darbā;
•    prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
•    labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana un iniciatīva;
•    teicamas iemaņas darbā ar datoru.
 
Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:
•    izskatīt iesniegumus, nodrošinot sarežģītu lēmumu projektu par maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu;
•    īstenot Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora tiesības – veikt uzraudzību maksātnespējas procesos, kuros Maksātnespējas kontroles dienests ir kreditors;
•    sniegt konsultācijas par maksātnespējas procesa izmaksu un depozīta izmaksu saistītajiem jautājumiem.
 
Juridiskā departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:
•    izvērtēt ziņas par pārkāpuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā izdarīšanu un sagatavot lēmuma projektu par sankciju piemērošanu;
•    sagatavot administratīvā procesa ietvaros nepieciešamo dokumentu projektus;
•    departamenta kompetences ietvaros sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā un citās institūcijās iesniedzamo dokumentu projektus;
•    departamenta kompetences ietvaros sagatavot un sniegt viedokļus un skaidrojumus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu saistītos jautājumos, tostarp, atbildot uz valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī privātpersonu iesniegumiem;
•    piedalīties normatīvo aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādāt iekšējos normatīvos aktus;
•    sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem un attīstības plānošanas dokumentiem, nodrošinot to ietekmes izvērtēšanu uz iestādi;
•    sniegt informāciju par īstenotajiem pasākumiem (sagatavot atskaites) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
 
Otrā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:
•    veikt pārbaudes administratora un TAP uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā;
•    sagatavot Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmuma projektus, kuros izvērtēta administratora un uzraugošas personas rīcības atbilstība normatīvo aktu prasībām;
•    sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā iesniedzamo dokumentu projektus un pārstāvēt Maksātnespējas kontroles dienestu tiesu procesos;
•    departamenta kompetences ietvaros sagatavot atbilžu projektus uz Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajiem iesniegumiem. 

PIETEIKTIES ELEKTRONISKI

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.

Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: 67036731, 67036724
 

PRASMES

Valsts valodas prasme: Latviešu - augstākais līmenis C

Izglītības līmenis: 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Darba vietas adrese: LATVIJA, Rīga, Mārstaļu iela 19

Darba veids: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku

Slodze: Viena vesela slodze

Darbības joma: Jurisprudence / Tieslietas

Līgums: Ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku

Aktuāla līdz 31.01.2021

Pieteikto vietu skaits: 4

PIETEIKTIES ELEKTRONISKI