Bankas rekvizīti

 

  • Depozīta samaksai (gan juridiskām, gan fiziskām personām - divu minimālo mēnešalgu apmērā)

         Saņēmēja nosaukums: Maksātnespējas kontroles dienests         

         Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001287943

         Bankas konts: LV34TREL8190495015000

         Bankas nosaukums: Valsts kase

         Bankas kods: TRELLV22

 

  • Darbinieku prasījumu segšanai piešķirtie līdzekļi 

         Saņēmēja nosaukums: Maksātnespējas kontroles dienests

         Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001287943

         Bankas konts: LV88TREL2190495012000

         Bankas nosaukums: Valsts kase

         Bankas kods: TRELLV22

 

  • Maksātnespējas procesa pārvaldība

         Saņēmēja nosaukums: Maksātnespējas kontroles dienests

         Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001287943

         Bankas konts: LV54TREL2190495013000

         Bankas nosaukums: Valsts kase

         Bankas kods: TRELLV22

 

  • Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai piešķirtie līdzekļi 

         Saņēmēja nosaukums: Maksātnespējas kontroles dienests

         Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001287943

         Bankas konts: LV25TREL2190495011000

         Bankas nosaukums: Valsts kase

         Bankas kods: TRELLV22

 

  • Maksātnespējas likuma 118.1 panta pirmajā daļā noteikto naudas līdzekļu deponēšanai (tikai maksātnespējas procesa administratoriem)

         Saņēmēja nosaukums: Maksātnespējas kontroles dienests

         Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90001287943

         Bankas konts: LV97TREL819049501800B

         Bankas nosaukums: Valsts kase

         Bankas kods: TRELLV22