Sākot ar 2021.gada 1.oktobri tiek ieviesta ziņošanas sistēma goAML, kas atrodama vietnē https://goaml.fid.gov.lv/

E-ziņošanas sistēma ir pieejama tikai likvidācijas procesā esošām kredītiestādēm. Pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem aizdomīgu darījumu ziņojumi un sliekšņa deklarācijas jāiesniedz tikai goAML.

Plašāka informācija par ziņošanas sistēmu goAML