ELEKTRONISKĀ MAKSĀTNESPĒJAS UZSKAITES SISTĒMA (EMUS) ir vienota elektroniska platforma visām maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām.

EMUS

EMUS sniedz iespēju:

maksātnespējas procesa administratoriem un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajām personām 

  • kārtot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu  lietvedību

Pieslēgties EMUS (administratoriem un uzraugiem)

kreditoriem un parādniekiem, izmantojot EMUS integrēto e-pakalpojumu

  • iesniegt kreditora prasījumu un piekļūt detalizētai maksātnespējas procesa un tiesiskā aizsardzības procesa informācijai

Pieslēgties EMUS (kreditoriem un parādniekiem)

iesaistītajām institūcijām, tai skaitā Maksātnespējas kontroles dienestam 

  • veikt neklātienes uzraudzību un kontroli Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā 

EMUS sekmē:

  • informācijas apriti starp maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām;
  • Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumu veikšanu, normatīvajos aktos noteikto ziņu sagatavošanu un publiskošanu Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē;
  • administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu.

Simona Aizupiete (67099156) – vispārīgie jautājumi un ar administratora darbības pārskatiem saistītie jautājumi;

Liene Saltupe (67099136) –  vispārīgie jautājumi un ar administratora darbības pārskatiem saistītie jautājumi;

Santa Grunte (67099151) – vispārīgie jautājumi un ar administratora darbības pārskatiem saistītie jautājumi; 

Mārtiņš Celms (67099169) – ar lietvedības vešanu saistītie jautājumi; 

Sabīne Luce (67099130) – ar lietvedības vešanu saistītie jautājumi; 

Arita Klagiša (67099105) – ar kreditoru prasījumiem un darbinieku prasījumiem saistītie jautājumi; 

Ilva Eglīte (67099112) – ar kreditoru prasījumiem un darbinieku prasījumiem saistītie jautājumi; 

Marija Kličova (67099171) – ar kreditoru prasījumiem un darbinieku prasījumiem saistītie jautājumi; 

Artūrs Voronko (67099110) – ar kreditoru prasījumiem un darbinieku prasījumiem saistītie jautājumi. 

Tāpat ar EMUS darbību saistītos jautājumus var rakstīt, sūtot interesējošos jautājumus uz e-pastu info.emus@mkd.gov.lv

Maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, kreditori, parādnieki un tos pārstāvošās personas  EMUS autorizējas, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (www.latvija.lv). 

Ja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesos iesaistītā persona ir ārzemnieks, kuram nav pieejams autorizācijas rīks www.latvija.lv, lūgums sazināties, rakstot uz e pastu info.emus@mkd.gov.lv

Informatīvs video materiāls par to, kas ir EMUS, sagatavots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.