Tulkots ar mašīntulkotāju

ELEKTRONISKĀ MAKSĀTNESPĒJAS UZSKAITES SISTĒMA (EMUS) ir vienota elektroniska platforma visām maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām. 

Skaidrojošas infografikas un video

VIDEO: Ko nodrošina Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS)

Informatīvs video materiāls par EMUS sagatavots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā 

“Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

INFOGRAFIKA: Kas ir Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) un tās e-pakalpojums

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

EMUS sniedz iespēju:

maksātnespējas procesa administratoriem un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajām personām 

  • kārtot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu  lietvedību
Pieslēgties EMUS (administratoriem un uzraugiem)
  • iesniegt kreditora prasījumu un piekļūt detalizētai maksātnespējas procesa un tiesiskā aizsardzības procesa informācijai
Pieslēgties EMUS (kreditoriem un parādniekiem)

iesaistītajām institūcijām, tai skaitā Maksātnespējas kontroles dienestam 

  • veikt neklātienes uzraudzību un kontroli Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā 

EMUS sekmē:

  • informācijas apriti starp maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām;
  • Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumu veikšanu, normatīvajos aktos noteikto ziņu sagatavošanu un publiskošanu Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē;
  • administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu.

Vispārīgie jautājumi - 67099160
Ar rindu un amata darbību saistītiem jautājumiem - 67099156
Vispārīgi jautājumi un ar administratora darbības pārskatiem saistīti jautājumi - 67099136, 67099151
Ar lietvedības vešanu saistītiem jautājumiem - 67099169, 67099130
Ar kreditoru prasījumiem un darbinieku prasījumiem saistītiem jautājumiem - 67099105, 67099112, 67099171, 67099110

Tāpat ar EMUS darbību saistītos jautājumus var rakstīt, sūtot interesējošos jautājumus uz e-pastu info.emus@mkd.gov.lv

Maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, kreditori, parādnieki un tos pārstāvošās personas  EMUS autorizējas, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (www.latvija.lv). 

Ja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesos iesaistītā persona ir ārzemnieks, kuram nav pieejams autorizācijas rīks www.latvija.lv, lūgums sazināties, rakstot uz e pastu info.emus@mkd.gov.lv