Nozīmīgākās starptautiskās organizācijas maksātnespējas jomā:

  • International asotiation of insolvency regulators IAIR 

http://www.insolvencyreg.org/ 

  •  INSOL International 

http://www.insol.org/ 

  • INSOL Europe 

 http://www.insol-europe.org

  • American Bankruptcy Institute (ABI) 

http://www.abiworld.org/ 

  • UNCITRAL 

http://www.uncitral.org/ 

  • International Insolvency Institute (III) 

http://www.iiiglobal.org/ 

  • International Bar Association (IBA) 

 http://www.ibanet.org/

Eiropas Savienības institūcijas un informācijas vietnes: