Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz darbinieku prasījumu apmierināšanu mēnešu griezumā:

Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz darbinieku prasījumu apmierināšanu gadu griezumā:

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību.