Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz darbinieku prasījumu apmierināšanu. 

Apmierinātie darbinieku prasījumi 2022.gadā

Dati par darbinieku prasījumiem tiek apkopoti katru mēnesi
Skatīt vairāk

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību.