Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz darbinieku prasījumu apmierināšanu. 

Apmierinātie darbinieku prasījumi 2022.gadā

Dati par darbinieku prasījumiem tiek apkopoti katru mēnesi
Skatīt vairāk

  Atvērto datu portālā var redzēt informāciju par katru gadu pieņemtajiem lēmumiem par darbinieku prasījumu apmierināšanu šādā griezumā:

  • cik darbinieki ir apmierināti konkrētajā maksātnespējas procesā (darbinieku vārdi uzvārdi netiek publicēti);
  • maksātnespējīgā darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanas datums;
  • iesnieguma par darbinieka prasījumu apmierināšanu iesniegšanas datums;
  • ar lēmumu par darbinieka prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem piešķirtā summa, EUR (Bruto summa + VSAOI darba devēja daļa);
  • lēmuma par darbinieka prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem pieņemšanas datums;
  • iesnieguma par darbinieka prasījumu apmierināšanu izskatīšanas laiks, dienas;
  • maksātnespējas procesa administratora  atzītā summa darbiniekam (Neto summa).

  Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību.