Maksātnespējas kontroles dienests regulāri publicē datus uzraudzības un maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomās.

Uzraudzības jomā

Maksātnespējas procesa uzraudzības jomā dati tiek publicēti reizi ceturksnī - janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī, apkopojot būtiskākos konstatētos pārkāpumus maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcībā, kā arī pieņemtos lēmumus un piemērotos sodus.

Maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā

Datus par darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātajām summām apkopo katru mēnesi.  Tāpat ir pieejami ikmēneša dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu.