Datu apkopojums satur informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, būtiskākajiem pārkāpumiem, uzlikto un samaksāto naudas sodu apjomu.

Administratīvo pārkāpumu lietas

Informācija par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas gaitu un sodu piemērošanu
Skatīt vairāk