Kopš 2004.gada 1.maija Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, līdz ar to arī maksātnespējas jomā tai ir saistoši virkne jaunu tiesību aktu (regulas, direktīvas, lēmumi u.c.), kas regulē jautājumus par pārrobežu maksātnespējas procesu un darbinieku tiesību aizsardzību maksātnespējas gadījumā.