Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Maksātnespējas kontroles dienesta darbiniekiem?

Ikviens Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kā celt trauksmi Maksātnespējas kontroles dienestā kā kompetentajā institūcijā?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Maksātnespējas kontroles dienestu par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. Padotības iestādē nodarbinātais var vērsties augstākā iestādē kā kompetentajā institūcijā.

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Maksātnespējas kontroles dienestā var iesniegt:

  1. rakstot e-pastu uz adresi trauksme@mkd.gov.lv, pievienojot aizpildītu
  2. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
  3. izmantojot vispārējos saziņas kanālus ar iestādi (pa pastu uz iestādes adresi, uz iestādes e-pastu vai e-adresi).

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma papīra formā.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Apkopojums pa gadiem par trauksmes cēlēju iesniegumiem, ziņojumiem un to izskatīšanu Informācija par 6.kolonnā norādītajiem TC ziņojumiem:
Gads
Cik MKD iesniegti iesniegumi, kas noformēti kā TC ziņojumi (neskaitot citu institūciju pārsūtītus iesniegumus)
Cik no tiem ir atzīti par trauksmes cēlēja ziņojumiem
Cik no tiem ir pārsūtīti pēc piekritības
Cik FP iesniegumi ir pārreģistrēti kā trauksmes cēlēja ziņojumi
Cik TC ziņojumu MKD izskatīts pēc būtības
pārkāpuma būtība
kāda tiesību norma pārkāpta
pārkāpuma izskatīšanas rezultāts (nav apstiprinājušies fakti par pārkāpumu; pieņemts lēmums par pārkāpumu; pārsūtīts citai kompetentai iestādei)
kādas sabiedrības intereses aizskartas vai kāds ir nodarītais vai novērstais kaitējums
kādā jomā (piemēram, iepirkumu joma, administratoru darbības uzraudzība u.c.) ir izskatītais trauksmes cēlēja ziņojums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2019

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2020

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2021

1

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2022

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2023

0

0

0

0

0

         

Maksātnespējas kontroles dienesta kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos ir:

Digna Matuzala

Administratīvā departamenta direktore
67099118
digna.matuzala [at] mkd.gov.lv

Sandra Celma

Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktore
sandra.celma [at] mkd.gov.lv