Maksātnespējīgie uzņēmumi, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Saraksts tiek aktualizēts reizi nedēļā.

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā,
  • nodrošina maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanu no garantiju fonda līdzekļiem,
  • kontrolē Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora prasījumu tiesību īstenošanu un uzraudzību.

Darbinieku prasījumi

Ja darba devējs nemaksā
Skatīt vairāk

Informācija darbiniekiem

Iespējas saņemt konsultācijas
Skatīt vairāk

Kreditora prasījuma pieteikšana

Darbinieku prasījumu pieteikšanas kārtība
Skatīt vairāk

Kreditora prasījuma apmierināšana

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība
Skatīt vairāk

Iesniegumu un pārskatu veidlapas

Kreditora prasījuma iesniegšanai
Skatīt vairāk