Dati par maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā paveikto: pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz:

  • juridiskās personas depozīta izmaksu,
  • fiziskās personās depozīta izmaksu,
  • līdzekļu atmaksu Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē,
  • maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības segšanu.

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • nodrošina maksātnespējas procesa depozīta izmaksu maksātnespējas procesa administratoram un pieteikuma iesniedzējam, kā arī iemaksu valsts kasē,
  • nodrošina maksātnespējas procesa izdevumu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu no Maksātnespējas kontroles dienesta šim mērķim piešķirtajiem naudas līdzekļiem.

Depozīta iemaksa

Depozīta iemaksas kārtība un rekvizīti
Skatīt vairāk

Depozīta izmaksa

Depozīta izmaksas kārtība un iesniedzamās veidlapas
Skatīt vairāk