Šeit pieejami Maksātnespējas kontroles dienesta izstrādātie metodiskie norādījumi par principiem informācijas ievadīšanai Elektroniskajā maksātnespējas uzraudzības sistēmā un administratora darbības pārskata aizpildīšanai.