Jaunumi Informācija presei
Izmaksātās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda

2022. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 284 00 eiro apmērā 26 maksātnespējīgo uzņēmumu 239 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2022. gada 1. pusgadā bija 1 188 eiro.

2021. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 389 729 eiro apmērā 41 maksātnespējīgo uzņēmumu 296 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2021. gada 1. pusgadā bija 1 317 eiro.

Kopā 2022. gada 1. pusgadā pieņemti 242 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2022. gada 1. pusgadā izmaksātas:

MSIA ,,Taimiņš” 51 darbinieku prasījumu apmierināšanai 84 183 eiro apmērā;

MSIA ,,Ionica Systems” 15 darbinieku prasījumu apmierināšanai 28 178 eiro apmērā;

MSIA ,,Baltic Security Service” 63 darbinieku prasījumu apmierināšanai 25 443 eiro apmērā;

MSIA ,,Kabuleti Fruit” 18 darbinieku prasījumu apmierināšanai 25 187 eiro apmērā;

MSIA ,,Terra Holding LTD” 15 darbinieku prasījumu apmierināšanai 19 014 eiro apmērā.

2022. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis  245 302 eiro. 2021. gada 1. pusgadā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 56 556 eiro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Informācija par darbinieku prasījumiem darba devēja maksātnespējas gadījumos atrodama Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē www.mkd.gov.lv sadaļā Maksātnespēja -Darbinieku prasījumi.

Inese Cepleniece

Sabiedrisko attiecību vadītāja
67099118
inese.cepleniece [at] mkd.gov.lv