Maksātnespējas kontroles dienests publicē datus:

Uzraudzības jomā

Katru ceturksni - janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī  apkopo būtiskākos konstatētos pārkāpumus maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcībā, pieņemtos lēmumus un piemērotos sodus.

Maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā

Katru mēnesi un gada griezumā apkopo darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās summas darbinieku darba devēja maksātnespējas procesā, depozīta izmaksu aprēķinus fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas procesos, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības apjomu.