Maksātnespējas kontroles dienests publicē statistikas datus:

Uzraudzības jomā - katru ceturksni

janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī  apkopo būtiskākos konstatētos pārkāpumus maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcībā, pieņemtos lēmumus un piemērotos sodus.

Maksātnespējas procesa nodrošinājuma jomā - katru mēnesi un gada griezumā

apkopo darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās summas darbinieku darba devēja maksātnespējas procesā, depozīta izmaksu aprēķinus fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas procesos, kā arī maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības apjomu.