2023. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 1 108 514 euro apmērā [1]  49 maksātnespējīgo uzņēmumu 601 darbinieka prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa šogad bija 1 842 euro.

2022. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 495 363 euro apmērā 40 maksātnespējīgo uzņēmumu 352 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa pagājušā gada deviņos mēnešos bija 1 407 euro.

Kopā 2023. gada deviņos mēnešos pieņemti 813 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai, par labojumiem lēmumā un par administratīvās lietas izbeigšanu.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2023. gada deviņos mēnešos izmaksātas:

  • ,,LATVIJAS-VĀCIJAS KOPUZŅĒMUMS “REHO”” MSIA 275 darbinieku prasījumu apmierināšanai 551 114 euro apmērā;
  • ,,GROS AUTO” MSIA 21 darbinieka prasījumu apmierināšanai 62 761 euro apmērā;
  • ,,TOOL INDUSTRY” MSIA 26 darbinieku prasījumu apmierināšanai 48 439 euro apmērā;
  • ,,FABERLIC BALTIJA” MSIA 52 darbinieku prasījumu apmierināšanai 45 899 euro apmērā;
  • ,,KITA18” MSIA 28 darbinieku prasījumu apmierināšanai 44 518 euro apmērā;

2023. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 553 792 euro. 2022. gadā šajā pašā periodā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 281 256 euro.

         No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

         Informācija par darbinieku prasījumiem darba devēja maksātnespējas gadījumos atrodama Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē www.mkd.gov.lv sadaļā Maksātnespēja -Darbinieku prasījumi.

 


[1] Tajā skaitā juridiskās personas maksātnespējas depozīts (Maksātnespējas likuma 62.panta 72.daļa un likums ,,Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 7.panta trešā daļa) un maksātnespējas procesa administratora atlīdzība par darbinieku prasījumu iesniegšanu (likums ,,Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 7.panta otrā daļa).

Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

Detalizēta informācija par darbinieka prasījuma iesniegšanu, izmaksājamo līdzekļu apmēru, videoskaidrojumi un infografikas.
Skatīt vairāk

Aktuālie darbinieku prasījumi

Informācija par aktuālajiem darbinieku prasījumiem. Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests publicē maksātnespējīgos uzņēmumus, kuros šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai.
Skatīt vairāk

Dati par darbiniekiem izmaksātajām summām

Ikmēnēša dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem.
Skatīt vairāk