2022.gada septembra beigās par godu Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) 20 gadu jubilejai noritēja MKD organizēta starptautiska konference “Insolvency Goes Digital” (tulk. – “Maksātnespēja kļūst digitāla”), kurā pirmo reizi kopā ar ārvalstu ekspertiem tika aplūkots, kā pēdējo gadu laikā ir digitalizēta maksātnespējas joma. Tika runāts par Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu (EMUS), Elektronisko izsoļu vietni E-izsoles, administratoru amata pretendentu izvēles sistēmu, kuras darbības nodrošināšanā iesaistīta gan EMUS, gan Tiesu informatīvā sistēma. MKD un Tiesu administrācijas eksperti pēc konferences secina, ka no ārvalstu kolēģiem konferencē izskanējušie maksātnespējas digitalizācijas nākotnes mērķi Eiropā Latvijā jau sasniegti.

Īpašā viešņa Catherine Bridge Zoller - vecākā padomniece pārstrukturēšanas un maksātnespējas jautājumos Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB) vēstīja par digitalizāciju maksātnespējas jomā no jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, kurās ERAB veic ieguldījumus.

Kā nākotnes izaicinājumus maksātnespējas procedūru digitalizācijas jomā viņa minēja elektronisko tiesu lietu vadību, maksātnespējas e-pārdošanu un izsoles, digitālo ziņošanu (maksātnespējas administratori), dažādu datu punktu savstarpēju savienošanu: tiesas, administratīvās iestādes, maksātnespējas regulatori, maksātnespējas administratori, apkopoto datu vākšanu un statistikas analīzi, apzinātāku un mērķtiecīgāku maksātnespējas politika un lēmumu pieņemšanu, kā arī lielāku pārredzamību visiem: kreditoriem, debitoriem, akcionāriem, investoriem, valstij.

Gandarījumu par maksātnespējas procesa digitalizāciju Latvijā pauž MKD Pirmā uzraudzības departamenta direktore Agnese Barojana:

Skatoties uz EMUS un Tiesu administrācijas sistēmām (e-izsoles, Tiesu informatīvā sistēma (TIS)) kopā, mēs jau šobrīd piedāvājam gan elektroniskās izsoles, gan elektronisku tiesas procesa menedžmentu, gan elektronisku ziņošanu par maksātnespējas procesa norisi procesā iesaistītajām personām, gan saslēgumus ar citām informācijas sistēmām un datu apkopošanu no procesā iesaistītajām personām, kas veido maksātnespējas “centrālo datu punktu”, un līdz ar to sniedz iespēju analizēt datus un apkopot statistiku. Tādējādi attiecībā uz maksātnespējas nozari mēs ar šīm sistēmām nodrošinām gan datus kvalitatīvai politikas izstrādei, gan veicinām lielāku maksātnespējas procesa caurskatāmību. 

A. Barojana konferences dalībniekus detalizēti iepazīstināja ar Maksātnespējas kontroles dienesta pārziņā esošo Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu.

Ar administratoru amata pretendentu izvēli, ko nodrošina divas elektroniskās sistēmas - EMUS un TIS, iepazīstināja MKD Juridiskā departamenta direktore Karīna Paturska. Pēc konferences viņa neslēpj prieku, sakot:

Man ir patiess lepnums par MKD un TA kolēģu paveikto. Labi atceramies, ka mūsu digitalizācijas ceļa sākums nepavisam nebija viegls, bet esam gājuši tālu ceļu un šobrīd varam teikt, ka maksātnespējas digitalizācijas jomā "uzdodam toni" pārējai Eiropai.

Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītāja vietnieks Aivars Švābe atklāja elektroniskās sistēmas “E-izsoles” darbības principus un ieguvumus.

Lektoru vidū bija arī eksperti no Čehijas, Polijas un Lietuvas. Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Revīzijas, grāmatvedības, īpašuma vērtēšanas un maksātnespējas pārvaldības iestādes Analīzes nodaļas vadītājs Tadas Paulavičius dalījās pieredzē par Lietuvas maksātnespējas sistēmas pārveidošana par modernu un uz klientu orientētu sistēmu. Polijas Tieslietu ministrijas Ekonomisko tiesību departamenta direktora vietnieks, tiesnesis Emil Szczepanik aicināja uz pārdomām, vai veiksmīgai digitalizācijai ir robežas. Dr. Ondřej Zezulka, Čehijas Republikas Tieslietu ministrijas Likumdošanas departamenta pārstāvis dalījās ar praktisku pieredzi un sniedza ieskatu, kā digitalizācija tiek ieviesta maksātnespējas jomā Čehijas Republikā.

 Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina secina:

Ir patīkami apzināties, ka maksātnespējas digitalizācijas jomā esam īstenojuši mērķus, kuri daļai Eiropas valstu vēl ir nākotne. Lielākais prieks un gandarījums, ka esam to sasnieguši paši saviem spēkiem. 2017. gadā, kad uzsākām ceļu šo ideju īstenošanā, tas bija ļoti ambiciozs mērķis un prasīja lielu intelektuālu, laika un cilvēkresursu ieguldījumu. Te liels paldies jāteic kolēģiem gan no Maksātnespējas kontroles dienesta, gan Tiesu administrācijas, kuri panākuši, ka  maksātnespējas process Latvijā ir digitalizēts tik augstā līmenī.

Kopumā konferenci noklausījās aptuveni 200 dalībnieku no dažādām Eiropas valstīm.

Catherine Bridge Zoller, vecākā padomniece ERAB pēc konferences izteica atzinību, ka dzirdētā pieredze ļoti palīdzēja uzlabot izpratni par digitalizācijas procesiem maksātnespējas procedūru kontekstā.

Insolvency Goes Digital - konferences ieraksts oriģinālvalodās

Konferences atklāšana

Maksātnespējas kontroles dienests savā 20. gadskārtā atklāj starptautisku konferenci, kas veltīta maksātnespējas jomas digitalizācijai
Skatīt vairāk