Jaunumi NILLPTF
Go_AML lietotāja rokasgrāmata

Lai paātrinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likuma) subjektu reģistrācijas procesu Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) ziņošanas sistēmā goAML, kas pieejama vietnē https://goaml.fid.gov.lv, FID aicina nereģistrētos Novēršanas likuma subjektus iepazīties ar reģistrēšanās informāciju, kas publicēta FID mājaslapā: https://fid.gov.lv/lv/aktualitates/jauna-konta-izveidosana-zinosanas-sistema-goaml.