Jaunumi Informācija presei

2024. gada 1.ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 97 901 eiro1apmērā 8 maksātnespējīgo uzņēmumu 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2024. gada 1.ceturksnī bija 1 754 eiro

Salīdzinājumam, 2023. gada 1.ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja naudas līdzekļus 560 029 eiro apmērā 18 maksātnespējīgo uzņēmumu 382 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2023. gada 1.ceturksnī bija 1 466 eiro.

Kopā 2024. gada 1.ceturksnī pieņemti 79 lēmumi par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai un par labojumiem lēmumā.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2024. gada 1.ceturksnī izmaksātas:

  • ,,PAYPUGS IT”  MSIA 13 darbinieku prasījumu apmierināšanai 35 314 eiro apmērā;
  • ,,BBQ” MSIA 14 darbinieka prasījumu apmierināšanai 20 875 eiro apmērā;
  • ,,INDUSTRIAL CLIMATIC GROUP” MSIA 3 darbinieku prasījumu apmierināšanai 12 313 eiro apmērā;
  • ,,DUNDAGA” MPLPKS 10 darbinieku prasījumu apmierināšanai 7 572 eiro apmērā;
  • ,,FOBOSS VIENS” MSIA 5 darbinieku prasījumu apmierināšanai 7 045 eiro apmērā.

2024. gada 1.ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 49 423 eiro. Salīdzinājumam, 2023. gada 1.ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 27 499 eiro.

         No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

         Informācija par darbinieku prasījumiem darba devēja maksātnespējas gadījumos atrodama Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē www.mkd.gov.lv sadaļā Maksātnespēja - Darbinieku prasījumi.


[1] Tajā skaitā juridiskās personas maksātnespējas depozīts (Maksātnespējas likuma 62.panta 72.daļa un likums ,,Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 7.panta trešā daļa) un maksātnespējas procesa administratora atlīdzība par darbinieku prasījumu iesniegšanu (likums ,,Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 7.panta otrā daļa).

Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

Detalizēta informācija par darbinieka prasījuma iesniegšanu, izmaksājamo līdzekļu apmēru, videoskaidrojumi un infografikas.
Skatīt vairāk

Aktuālie darbinieku prasījumi

Informācija par aktuālajiem darbinieku prasījumiem. Katru nedēļu Maksātnespējas kontroles dienests publicē maksātnespējīgos uzņēmumus, kuros šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai.
Skatīt vairāk

Dati par darbiniekiem izmaksātajām summām

Ikmēnēša dati par apmierinātajiem darbinieku prasījumiem.
Skatīt vairāk