Vīrietis tur rokās datoru - NILL virtuālā bibliotēka

2022. gada 25. februārī savu darbību uzsākusi digitāla apmācību platforma jeb virtuāla bibliotēka,  kurā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILL/TF/PF) novēršanas jomā iesaistītajām personām pieejams plašs klāsts ierakstītu video lekciju un citi ar jomu saistīti mācību materiāli, informē Finanšu izlūkošanas dienests (FID).

FID izstrādājis šo apmācību platformu, pielāgojoties nepārtrauktā attīstībā esošajai digitālajai videi un izaicinājumiem, kas saistīti ar klātienes semināru organizēšanu. Apmācību platformas mērķis ir nodrošināt zināšanu pārnesi un iespēju noklausīties aktuālo informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas aktualitātēm mērķauditorijai ērtā laikā un brīvi pieejamā formātā.

Platformā pieejams ne vien plašs klāsts nacionāla mēroga speciālistu ierakstītas lekcijas, bet arī ārvalstu ekspertu viedokļi. Apmācību platformā, citu starpā, ievietotas lekcijas par tādām tēmām kā goAML sistēmas lietošana, Nacionālais NILL/TF/PF risku novērtējums, kā arī dažādiem sektoriem pielāgotu tematu lekcijas. Turpinoties tiešsaistes apmācību organizēšanai, šī platforma ar laiku var tikt papildināta ar jauniem mācību materiāliem.

Finanšu izlūkošanas dienests aicina interesentus reģistrēties apmācību platformā, kā arī lūdz uzraudzības un kontroles institūcijas par apmācību platformas izveidi un darbības uzsākšanu informēt to uzraudzībā esošos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektus.

Lai reģistrācija noritētu veiksmīgi, lūgts ievērot šādus ieteikumus:

  1. Reģistrācija veicama tīmekļa vietnē https://training.fid.gov.lv/, aizpildot nepieciešamo informāciju. Iespēju robežās reģistrācijai aicinām izmantot iestādes vai uzņēmuma oficiālo e-pasta adresi.
  2. Reģistrējoties apmācību platformā, aicinām iepazīties ar platformas lietošanas noteikumiem, ko lūdzam ievērot visā apmācību platformā lietošanas laikā.
  3. Jūsu piekļuve apmācību platformai tiks nodrošināta 3 darba dienu laikā pēc reģistrācijas pieteikuma saņemšanas Finanšu izlūkošanas dienestā. Par veiksmīgu reģistrāciju un piekļuves nodrošināšanu apmācību platformai Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu.
  4. Jautājumus un komentārus tehnisku vai funkcionālu neskaidrību gadījumā lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: macibas@fid.gov.lv.