Maksātnespējas procesa administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības kontroles ietvaros 2021.gada 4.ceturksnī veiktās pārbaudes un konstatētie pārkāpumi.

Visi ar uzraudzību saistītie dati

Maksātnespējas kontroles dienesta viena no galvenajām darbības jomām ir maksātnespējas procesa administratoru rīcības un maksātnespējas procesa likumības kontrole. Katru ceturksni tiek apkopoti dati un publiskoti konstatētie pārkāpumi.

 

Plānveida uzraudzības dati par iepriekšējiem periodiem

Dati par saņemtajām sūdzībām

Dati par administratīvajiem pārkāpumiem