2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPF) likumā, ar kuriem noteikts paplašināt Maksātnespējas kontroles dienesta kompetenci patstāvīgi īstenot uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoriem. Līdz ar šā regulējuma spēkā stāšanos administratorus NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildē vienlaicīgi uzraudzīs gan Maksātnespējas kontroles dienests, gan biedrība "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija". Vienlaikus NILLTPF novēršanas likumā noteiktās sankcijas joprojām var piemērot tikai Maksātnespējas kontroles dienests.

Saskaņā ar 2021. gada 15. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTPFNL), sākot ar šī gada 1. oktobri ziņojumi un sliekšņa deklarācijas iesniedzamas jaunajā Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā, kuras galvenā sadaļa ir ANO izstrādātā programmatūra goAML.

Lai atvieglotu pāreju uz jauno sistēmu, Finanšu izlūkošanas dienests ir atvēris piekļuvi goAML sistēmas testa tīmekļvietnei, kurā aicina reģistrēties Likuma subjektus, tostarp maksātnespējas procesa administratorus, un izmēģināt pilnu darbības ciklu.

 

Ievērojams ieguvums lietotājiem, iesniedzot ziņojumu goAML sistēmas tīmekļvietnē, būs iespēja sekot ziņojuma pieņemšanas procesam, kur "Pieņemts" ir pazīme, ka Finanšu izlūkošanas dienests ziņojumu ir izskatījis un reģistrējis tālākai analīzei. Aicinām iesniegt arī kļūdainus ziņojumus, lai testētu noraidītu ziņojumu labošanu un to atkārtotu iesniegšanu.

Testa ziņojumus un sliekšņa deklarācijas var iesniegt, aizpildot laukus tīmekļvietnē vai augšupielādējot iepriekš sagatavotu XML datni. Vēršam uzmanību, ka gadījumos, ja ziņojums vai sliekšņa deklarācija goAML sistēma tiek iesniegta, aizpildot laukus tīmekļvietnē, ir iespējama gan darījuma vai darbības personu vai kontu kopēšana, kā arī ziņojumā iekļautu līdzīgu darījumu kopēšana, tā samazinot manuāla darba apjomu. Laipni aicinām izmēģināt un nostiprināt praksi lietot aprakstīto funkcionalitāti.

goAML sistēmas testa tīmekļvietnē iekļautā informācija paredzēta tikai un vienīgi testa nolūkiem un sistēmas funkcionalitātes iepazīšanai. Testa vidē ievadītā informācija netiks uzskatīta par atbilstoši normatīvajām prasībām iesniegtu ziņojumu vai sliekšņa deklarāciju. Testa sistēmā iekļautie dati tiks periodiski dzēsti, paredzot pilnīgu datu izdzēšanu līdz ar goAML sistēmas tīmekļvietnes darbības uzsākšanu produkcijas vidē. Tāpat gan testa tīmekļvietnē, gan arī nākotnē produkcijas vides tīmekļvietnē netiek un netiks izmantoti iepriekšējie lietotāju rekvizīti (piemēram, četru ciparu piešķirtais kontaktpersonas kods, lietotājvārds un parole).

Lietotāju ērtībām ir Finanšu izlūkošanas dienests ir izstrādājis un publicējis trīs rokasgrāmatas:

  1. "Lietotāju reģistrācija";
  2. "Institūcijas lietotāju kontu pārvaldība";
  3. "Darījumi goAML".

Finanšu izlūkošanas dienests turpinās papildināt un pilnveidot metodisko materiālu klāstu.

Kā zināms, goAML shēmā ietvertās prasības (https://fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/E-Pakalpojums/XSD_shema_05_03_2021.zip) ietver minimālu pārbaudi pret datu laukiem un to pareizu pierakstu (piemēram, datuma formāts un personas koda algoritms), testa vidē, pēc testa ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas saņemšanas, pārbaudīsim arī saturisko pareizību un sniegsim ieteikumus to uzlabošanai. 

Aicinām sekot Finanšu izlūkošanas dienesta mājas lapā ievietotajai informācijai. Ieteikumus, jautājumus un novērojumus lūdzam sūtīt Finanšu izlūkošanas dienestam uz jaunās sistēmas lietotāju atbalsta adresi info.goAML@fid.gov.lv.