Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18. panta 3.1 daļu minētā likuma subjekti (tostarp, administratori) situācijās, kurās klienta izpētes gaitā noskaidrotā informācija par patieso labuma guvēju neatbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, informē par to Uzņēmumu reģistru.

Lai izveidotu vienotu pieeju rīcībai gadījumos, ja konstatēts, ka Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētā informācija par patiesajiem labuma guvējiem, iespējams, ir nepatiesa, Uzņēmumu reģistrs ir izstrādājis Vadlīnijas ziņošanai par, iespējams, nepatiesi sniegtu informāciju par patieso labuma guvēju Uzņēmumu reģistram.

Paziņojumu Uzņēmumu reģistram jāiesniedz, izmantojot Uzņēmumu reģistra patieso labuma guvēju ziņošanas risinājumu tīmekļvietnē plg.ur.gov.lv.