Maksātnespējas kontroles dienests nepieciešamības gadījumā īsteno starptautisko sadarbību ar citu valstu uzraudzības un kontroles institūcijām, nodrošinot datu konfidencialitāti un to izmantošana vienīgi savstarpēji saskaņotiem mērķiem.

Augsta riska valstis

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, izstrādājot iekšējās kontroles sistēmas un veicot klientu izpēti, cita starpā ir jāņem vērā arī ģeogrāfiskie riski. Ģeogrāfisko risku novērtējums ir būtisks faktors, lai aizsargātu ne tikai vietējo, bet arī starptautisko finanšu sistēmu no būtiskiem riskiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, kas raksturīgi identificētajām valstīm un teritorijām.

Ja kādas valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmās tiek konstatēti nozīmīgi trūkumi un tās nespēj vai nevēlas novērst identificētos trūkumus, sakārtojot finanšu, uzraudzības un tiesībaizsardzības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tā tiek iekļauta augsta riska vai pastiprinātas uzraudzības valstu sarakstā, ar ko finansiāla sadarbība ir apgrūtināta, nav ieteicama vai pat aizliegta.

Latvijas normatīvajos aktos attiecībā uz šādām valstīm tiek lietoti jēdzieni "augsta riska trešā valsts" vai "paaugstināta riska jurisdikcija". Augsta riska trešās valstis ir valstis vai teritorijas, kurās pēc starptautisko organizāciju vērtējuma nav efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas, tai skaitā valstis vai teritorijas, kas rada būtiskus draudus Eiropas Savienības finanšu sistēmai.

Likuma subjektiem klientu izpētē ir jāievēro šādi "augsta riska trešo valstu" un "paaugstināta riska jurisdikciju" saraksti: 

  1. Eiropas Komisijas veidotais saraksts ar trešajām valstīm, kas nepietiekami cīnās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu;
  2. Finanšu darījumu darba grupas noteiktie augsta riska (FATF High-risk jurisdictions) un pastiprinātas uzraudzības (FATF Jurisdictions under Increased Monitoring) valstu un jurisdikciju saraksti;
  3. Valstis ar aktīvu karadarbību – Irāka, Irāna un Sīrija, un valsts ar būtiskiem stratēģiskiem trūkumiem cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu – Ziemeļkoreja, kā arī šo valstu kaimiņvalstis;
  4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās valstis
  5. Starptautiskajā korupcijas indeksā noteiktās valstis ar augstu korupcijas rādītāju.