Skaidrojumos un atziņās ir aprakstītas dažādas dzīves situācijas un to iespējamie risinājumi, tomēr Maksātnespējas kontroles dienesta viedoklis par likuma normu interpretāciju nav uzskatāms par oficiālu likuma tulkojumu. Likuma interpretācija ir informatīva un tai ir vienīgi ieteikuma raksturs, un tas nav juridiski saistošs trešajām personām.