Statuss:
Īstenošanā
Projekta logo - stabiņi zilā krāsā, kuriem pa vidu dzeltens aplis.

Projekta mērķis  ir uzlabot maksātnespējas administratoru spēju praksē piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus, palielinot informētību par to iespējām, izmantojot praktiskus piemērus un daloties ar labu praksi, izmantojot līdzdalības mācīšanās pieeju.

Projektu īsteno partneri no Lietuvas, Latvijas un Čehijas: Mykolas Romeris Universitāte (Galvenais partneris) kopā ar citiem partneriem: Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Revīzijas, grāmatvedības, īpašuma vērtēšanas un maksātnespējas pārvaldības iestādi, Lietuvas Maksātnespējas administratoru palātu, Čehijas Republikas Maksātnespējas administratoru asociāciju (Unie Spolku Insolvencnich Spravcu), Prāgas Metropoliten universitāti (Metropolitni Univerzita Praha Ops) un Latvijas Republikas Maksātnespējas kontroles dienestu (Maksātnespējas Kontroles Dienests). 

Projektu "InsolEuPro" daļēji  finansē Eiropas Savienības programma "Rights, Equality and Citizenship" (2014-2020). Pasākumā tiek prezentēts tikai projekta dalībnieku viedoklis. Viņi ir pilnībā atbildīgi par saturu. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā pasākumā sniegto informāciju.

Aktuāli

Informācija par semināru
Informācija par semināru

 

Maksātnespējas kontroles dienests aicina maksātnespējas procesa administratorus, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, tiesnešus, kuri specializējas maksātnespējas procesa lietu izskatīšanā, kā arī citas maksātnespējas jomā praktizējošās personas reģistrēties pašmācības kursa apguvei, kas norit Eiropas Komisijas projekta "InsolEuPro" "Maksātnespējas procesa administratoru prasmju uzlabošana Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšana par Eiropas juridisko kultūru, izmantojot līdzdarbošanās apmācību pieeju un apvienojot tiešsaistes un klātienes mācības" ietvaros.

2024. gada 16. aprīlī ir atklāta REĢISTRĀCIJA pašmācības kursa apguvei. 

Pašmācības kurss ir pieejams tiešsaistē MOODLE platformā, kuru pārvalda projekta vadošais partneris, Mykolas Romeris University, Lietuva. Maksātnespējas kontroles dienests ir projekta partneris, kas atbild par apmācībām latviešu valodā.

Sīkāku informācija par pašmācību kursa sniegtajām iespējām ir iespējams iegūt Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajos semināros.

Ar projektu saistītie pasākumi

Informatīvs materiāls par semināru saistībā ar datu aizsardzību
Informatīvs materiāls par semināru saistībā ar datu aizsardzību

 

Aicinām pieteikties.

Mācību kurss “ES tiesību akti maksātnespējas procesa administratoriem” ir pašmācības kurss angļu valodā, kas notiks tiešsaistē platformā MOODLE, ko administrē projekta vadošais partneris Mikola Romera Universitāte.
Skatīt vairāk