Statuss:
Īstenošanā
Projekta logo - stabiņi zilā krāsā, kuriem pa vidu dzeltens aplis.

Projekta mērķis  ir uzlabot maksātnespējas administratoru spēju praksē piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus, palielinot informētību par to iespējām, izmantojot praktiskus piemērus un daloties ar labu praksi, izmantojot līdzdalības mācīšanās pieeju.

Projektu īsteno partneri no Lietuvas, Latvijas un Čehijas: Mykolas Romeris Universitāte (Galvenais partneris) kopā ar citiem partneriem: Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas Revīzijas, grāmatvedības, īpašuma vērtēšanas un maksātnespējas pārvaldības iestādi, Lietuvas Maksātnespējas administratoru palātu, Čehijas Republikas Maksātnespējas administratoru asociāciju (Unie Spolku Insolvencnich Spravcu), Prāgas Metropoliten universitāti (Metropolitni Univerzita Praha Ops) un Latvijas Republikas Maksātnespējas kontroles dienestu (Maksātnespējas Kontroles Dienests). 

Projektu "InsolEuPro" daļēji  finansē Eiropas Savienības programma "Rights, Equality and Citizenship" (2014-2020). Pasākumā tiek prezentēts tikai projekta dalībnieku viedoklis. Viņi ir pilnībā atbildīgi par saturu. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā pasākumā sniegto informāciju.

Ar projektu saistītie pasākumi

Aicinām pieteikties.

Mācību kurss “ES tiesību akti maksātnespējas procesa administratoriem” ir pašmācības kurss angļu valodā, kas notiks tiešsaistē platformā MOODLE, ko administrē projekta vadošais partneris Mikola Romera Universitāte.
Skatīt vairāk