Projekta logo - stabiņi zilā krāsā, kuriem pa vidu dzeltens aplis.

Maksātnespējas kontroles dienests aicina maksātnespējas procesa administratorus, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, tiesnešus, kuri specializējas maksātnespējas procesa lietu izskatīšanā, kā arī citas maksātnespējas jomā praktizējošās personas reģistrēties pašmācības kursa apguvei. Reģistrācija sākas 2024. gada 16. aprīlī. Pašmācību kurss ir iestrādāts Eiropas Komisijas projekta "InsolEuPro" "Maksātnespējas procesa administratoru prasmju uzlabošana Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšana par Eiropas juridisko kultūru, izmantojot līdzdarbošanās apmācību pieeju un apvienojot tiešsaistes un klātienes mācības" (turpmāk – projekts) ietvaros.

Kurss ir pieejams tiešsaistē MOODLE platformā, kuru pārvalda projekta vadošais partneris, Mykolas Romeris University, Lietuva. Maksātnespējas kontroles dienests ir projekta partneris, kas atbild par apmācībām latviešu valodā

REĢISTRĀCIJA pašmācības kursam. 

Sīkāku informācija par pašmācību kursa sniegtajām iespējām ir iespējams iegūt Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajos semināros.