Viens no galvenajiem Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem ir īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, veicot administratoru rīcības likumības kontroli un uzraudzību. Viens no veidiem, kā Maksātnespējas kontroles dienests īsteno šo uzdevumu, ir neklātienes uzraudzības pasākumi – Maksātnespējas kontroles dienestam pieejamās informācijas pārbaude. 

Lai paaugstinātu uzraudzības pasākumu efektivitāti, 2017. gadā Maksātnespējas kontroles dienestā ieviesta uz risku izvērtējumu balstīta pieeja uzraudzības  pasākumu veikšanai, vēršot pastiprinātu uzmanību maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem, kuriem ir īpaša nozīme komerctiesiskajā vidē un ekonomikā (bijuši vismaz 2 milj. euro apgrozījums un vismaz 50 darbinieki), kā arī procesiem, kuros līdz šim konstatēti likuma pārkāpumi.