Maksātnespējas kontroles dienests veic administratoru rīcības likumības kontroli un uzraudzību. Neklātienes uzraudzības pasākumi ir viens no veidiem, kā šis uzdevums tiek īstenots. Neklātienes uzraudzība ir Maksātnespējas kontroles dienestam pieejamās informācijas pārbaude. 

Lai paaugstinātu uzraudzības pasākumu efektivitāti, 2017. gadā Maksātnespējas kontroles dienestā ieviesta uz risku izvērtējumu balstīta pieeja uzraudzības  pasākumu veikšanai, vēršot pastiprinātu uzmanību maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem, kuriem ir īpaša nozīme komerctiesiskajā vidē un ekonomikā, kā arī procesiem, kuros līdz šim konstatēti likuma pārkāpumi.