Apkopoti dati par Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajām sūdzībām attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru rīcību no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. 

Visi dati par iesniegtajām sūdzībām