Informācija presei Jaunumi
Anonimizeto lemumu publiskosana

Maksātnespējas kontroles dienests turpmāk anonimizētā veidā publiskos Maksātnespējas kontroles dienesta un disciplinārlietu komisijas pieņemtos lēmumus, kuros vērtēta maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcība.

Lēmumu publiskošanas mērķis ir informēt sabiedrību par aktuālo praksi administratoru un uzraugošo personu uzraudzības un disciplinārpārkāpumu lietās, veicināt kopējas izpratnes un vienotas maksātnespējas nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanas prakses veidošanu, administratora kā valsts amatpersonas rīcības atklātumu un Maksātnespējas kontroles dienesta darbības caurskatāmību.

Maksātnespējas kontroles dienests anonimizētā veidā publiskos:

  • uzraudzības kārtībā pieņemtos lēmumus, ar kuriem atzīti normatīvo aktu pārkāpumi maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcībā;
  • sūdzību izskatīšanas kārtībā pieņemtos lēmumus, ar kuriem sūdzība noraidīta un normatīvo aktu pārkāpumi nav konstatēti vai sūdzība apmierināta un normatīvo aktu pārkāpumi ir atzīti;
  • disciplinārlietu komisijas lēmumus.

Publiskoti tiks lēmumi, kas pieņemti, sākot ar 2024.gada 1.maiju. Anonimizēto lēmumu un informāciju par to Maksātnespējas kontroles dienests publiskos mēneša laikā pēc tam, kad attiecīgais lēmums būs kļuvis nepārsūdzams. Publiskotā informācija būs pieejama divus gadus no attiecīgā anonimizētā lēmuma ievietošanas Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē.

Anonimizētie lēmumi būs pieejami Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļas "Maksātnespēja" apakšsadaļā "Anonimizētie lēmumi". Publikācijā būs norādīta  informācija par lēmuma pieņemšanas datumu, lēmuma statusu (stājies spēkā) un ziņām par tiesvedības rezultātu (informācija par to, vai lēmums atcelts, atcelts daļā, ja lēmums atcelts daļā, tad kādā daļā tas atcelts).