Eiropas dzeltenās zvaigznes un tiesas āmurs.

Šonedēļ vairāk kā 100 maksātnespējas procesa administratori un Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) nodarbinātie izglītojās starptautisko sankciju risku pārvaldības jautājumos, kas cieši saistīti arī ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomu.

Šīs ir pirmās MKD organizētās šāda satura apmācības, kopš stājušies spēkā 2021. gada 12. jūlija grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā, ar kuriem noteikts paplašināt MKD kompetenci patstāvīgi īstenot uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoriem.

Apmācības vadīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors Kristaps Markovskis. Sankciju jautājumus K. Markovskis skaidroja, aplūkojot tos no uzraudzības un kontroles iestāžu skatupunkta un ņemot par piemēru Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju.

Gūtā pieredze

Ņemot vērā jomas specifiku, dalībnieki atzina, ka guvuši vērtīgu pieredzi. “Kaut arī maksātnespējas procesa administratori nav Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjekti, vienlaikus tiem ir jāpievērš uzmanība sankciju režīmiem, jo šis sankciju jautājums var kļūt būtisks, izpildot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības”, atzīst MKD eksperti. Arī no maksātnespējas procesa administratoriem saņemtas pozitīvas atsauksmes.