Jaunumi Informācija presei
Aktuālie darbinieku prasījumi. Saraksts tiek aktualizēts katru nedēļu.

2022. gada pirmajos deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējīgo uzņēmumu darbiniekiem no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 495 363 eiro apmērā. Ir apmierināti  352 darbinieku prasījumi no 40 maksātnespējīgiem uzņēmumiem. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa šogad bija 1 407 eiro.

2021. gada pirmajos deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāja 465 514 eiro. Pērn šajā laikā posmā apmierināti 354 darbinieku prasījumi no 55 maksātnespējīgiem uzņēmumiem. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2021. gadā  bija 1 315 eiro.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2022. gada deviņos mēnešos izmaksātas:

MSIA ,,Taimiņš” 55 darbinieku prasījumu apmierināšanai 88 737 eiro apmērā;

MSIA ,,BRIZ” 22 darbinieku prasījumu apmierināšanai 64 613 eiro apmērā;

MSIA ,,ARMS Group” 12 darbinieku prasījumu apmierināšanai 33 387 eiro apmērā;

MSIA ,,AB Baltic investment” 28 darbinieku prasījumu apmierināšanai 29 902 eiro apmērā;

MSIA ,,IONICA Systems” 15 darbinieku prasījumu apmierināšanai 28 178 eiro apmērā.

2022. gada deviņos mēnešos Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis  281 256 eiro. 2021. gadā šajā pašā periodā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 283 928 eiro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.