Dokumentu mapes - mācību materiāli.

Šonedēļ maksātnespējas procesa administratori un Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) nodarbinātie izglītojās datu aizsardzības prasību ievērošanā tieši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

Apmācību sākumā Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina uzsvēra: "Kā datu aizsardzība, tā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ir tēmas, uz kurām pēdējo gadu laikā saprotami ir likts uzsvars un ar tām administratoriem ikdienā nākas saskarties arvien biežāk".

Apmācības vadīja Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas juriskonsulte Anta Birkhāne. Tika aplūkoti gan vispārīgi fizisko personu datu aizsardzības jautājumi, gan jau konkrēti piemēri tieši saistībā ar maksātnespējas procesa administratoru darbībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.

Nākamajā gadā MKD turpinās organizēt izglītojošus pasākumus maksātnespējas procesa administratoriem, lai veicinātu izpratni par dažādiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu saistītajiem jautājumiem.