Informācija presei Jaunumi

2021.gada 15.septembrī Maksātnespējas kontroles dienestā (MKD) noritēja tikšanās ar uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunātas aktualitātes maksātnespējas nozarē,  īpašu uzmanību pievēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas jautājumiem un MKD publiskojamo datu apjomam.

No 2021. gada 12.jūlija ir paplašināta MKD kompetence patstāvīgi īstenot uzraudzības un kontroles pasākumus attiecībā uz administratoriem NILLTPF novēršanas likuma izpildē.

MKD direktore Inese Šteina informēja, ka no 2021. gada 12.jūlija MKD šobrīd norisinās 8 pārbaudes NILLTPF novēršanas likuma ietvaros, savukārt no 2022.gada pārbaudes par NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildi tiks integrētas MKD kopējā uzraudzības modelī saskaņā ar riska izvērtējumu.

Līdz šim Finanšu izlūkošanas dienestam MKD ir nosūtījis 10 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas (sadarbība ar čaulas kompānijām, aizdevumos saņemto naudas līdzekļu izcelsmes likumība, iespējama krāpnieciska shēma ar kustamo mantu), par ekskluzīvu transportlīdzekļu iegādāšanos par ārzonu kompāniju piešķirtajiem naudas līdzekļiem, kā arī par fiziskas personas ilgstošā periodā veiktajiem liela apmēra skaidras naudas, kuras izcelsmi, faktisku apriti un izlietojumu nevar izsekot, darījumiem.