Jaunumi Depozīta izmaksa 2024

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2024.gada 1. - 30. jūnijam.

Depozītu izmaksā uz iesnieguma pamata maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • ja fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;
  • ja maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka vai citiem līdzekļiem.

INFOGRAFIKA: Depozīta atmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Lēmumi

Izmaksu summa EUR

19 par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu

22 100

126 par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu

81 220

1 par Kontā iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu[1]

150

4 rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos                

5 200

[1] Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē.

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • izmaksā maksātnespējas procesa depozītu;
  • sedz maksātnespējas procesa izdevumus;
  • sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība