Jaunumi Depozīta izmaksa 2023

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2023.gada 1. - 31.oktobrim.

Depozītu izmaksā uz iesnieguma pamata maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • ja fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;
  • ja maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka vai citiem līdzekļiem.

INFOGRAFIKA: Depozīta atmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Depozīta izmaksa Lēmumi Eiro
Par juridiskās personas maksātnespējas procesu 23 26 700
Par fiziskās personas maksātnespējas procesu 145 89 150
Par Kontā iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu (Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē) 5 2 314
Rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos 14 12 000

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • izmaksā maksātnespējas procesa depozītu;
  • sedz maksātnespējas procesa izdevumus;
  • sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība