Jaunumi Depozīta izmaksa 2023

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2023.gada 1. - 31.jūlijam.

Depozītu izmaksā uz iesnieguma pamata maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • ja fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;
  • ja maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka vai citiem līdzekļiem.

INFOGRAFIKA: Depozīta atmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Depozīta izmaksa Lēmumi Eiro
Par juridiskās personas maksātnespējas procesu 27 28 685
Par fiziskās personas maksātnespējas procesu 119 69 780
Par Kontā iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu (Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē) 2 170
Rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos 26 22 129

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • izmaksā maksātnespējas procesa depozītu;
  • sedz maksātnespējas procesa izdevumus;
  • sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība