Jaunumi Depozīta izmaksa 2023

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2023.gada 1. - 31.decembrim.

Depozītu izmaksā uz iesnieguma pamata maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • ja fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;
  • ja maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka vai citiem līdzekļiem.

INFOGRAFIKA: Depozīta atmaksa juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Depozīta izmaksa Lēmumi Eiro
Par juridiskās personas maksātnespējas procesu 17 18 590
Par fiziskās personas maksātnespējas procesu 82 50 370
Par Kontā iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu (Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē) 3 2 940
Rīkojumi par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos 14 11 750

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • izmaksā maksātnespējas procesa depozītu;
  • sedz maksātnespējas procesa izdevumus;
  • sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība