Jaunumi Depozīta izmaksa 2022

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2022.gada 1. - 30.jūnijam.

Depozītu izmaksā uz iesnieguma pamata maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • ja fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;
  • ja maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka vai citiem līdzekļiem.

Depozīta izmaksa

Lēmumi

Eiro

Par juridiskās personas maksātnespējas procesu 38 36 320
Par fiziskās personas maksātnespējas procesu 120 64 590
Par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu 3 326
Par kontā1 iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu 1 0

1 Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • izmaksā maksātnespējas procesa depozītu;
  • sedz maksātnespējas procesa izdevumus;
  • sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība