Vīrietis melnā maskā un cimdos tur rokās baltu papīra lapu, uz kuras virsū ir Maksātnespējas kontroles dienesta, Finanšu izlūkošanas dienesta un Valsts policijas logo

2022.gada 20.decembrī Maksātnespējas kontroles dienests sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Valsts policiju rīkoja informatīvo pasākumu maksātnespējas procesa administratoriem par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi (Novēršanas likums), mantas atsavināšanu maksātnespējas procesā un ziņojumu iesniegšanu Valsts policijā par maksātnespējas procesā konstatētajiem apstākļiem.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki. Lielākā auditorijas daļa bija maksātnespējas procesa administratori, kuru pienākumos ietilpst gan ziņošana Valsts policijai par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, gan Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.

Finanšu izlūkošanas dienesta Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis  un Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iļjenkovs atklāja ar uzņēmumu darbību un nozari saistītus riska indikatorus un analizēja konkrētus gadījumus.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas priekšnieks Svens Kristjansons iedziļinājās jautājumos, kas saistīti ar administratoru iesniegumiem Valsts policijā. Viņš atzinīgi izteicās par maksātnespējas procesa administratoru darbu iesniegumu sagatavošanā un aicināja turpināt detalizēti aprakstīt faktus, kas palīdz atklāt noziedzīgus darījumus maksātnespējas jomā.

Maksātnespējas kontroles dienesta Pirmā uzraudzības departamenta direktore Agnese Barojana pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar mantas pārdošanu maksātnespējas procesā un aicināja iepazīties ar Maksātnespējas kontroles dienesta sagatavoto materiālu par starptautisko un Latvijas Republikas sankciju ievērošanu, kurā ir sniegts ieskats par starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju adresātiem un attiecināmību, administratora pienākumiem, lai nodrošinātu sankciju ievērošanu un izpildi, kā arī atsevišķiem sankciju piemērošanas aspektiem juridiskās personas maksātnespējas procesā.

Informatīvā pasākuma materiāli būs pieejami visiem dalībniekiem. Tie tiks nosūtīti uz pasākuma reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

Finanšu izlūkošanas dienesta eksperti aicināja apmeklēt  tiešsaistes semināru 2022.gada 21.decembrī plkst.10:00  “Kā ziņot par aizdomīgiem darījumiem goAML sistēmā”.