Darījumu izvērtēšana - informatīvs pasākums

2022. gada 24. maijā Maksātnespējas kontroles dienests tiešsaistē rīkoja bezmaksas informatīvo pasākumu maksātnespējas procesa administratoriem “Darījumu izvērtēšana Maksātnespējas likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma aspektā”.

Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāves Laura Mūrniece un Žanete Strode-Pastore sniedza ieskatu iestādes uzraudzības praksē un atbildēja uz jautājumiem saistībā ar darījumu izvērtēšanu Maksātnespējas likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) aspektā. Pasākuma dalībnieki tika informēti par judikatūras, tiesu prakses un iestādes atziņām, aplūkojot jautājumus saistībā ar parādnieka dokumentu pārņemšanu, darījumu izvērtēšanu, kreditoru informēšanu un darījumu apstrīdēšanu, kā arī iestādes lomu administratora rīcības izvērtēšanā. Tāpat darījumu uzraudzības Novēršanas likuma aspektā pasākuma dalībnieki tika noformēti par biežāk konstatētajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām un pazīmēm, aizdomīgu darījumu atklāšanu un ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, praktiskiem piemēriem, tostarp biežāk konstatētajiem trūkumiem Novēršanas likuma prasību izpildē un būtiskākajiem pārkāpumiem maksātnespējas procesa administratoru rīcībā, vēršot uzmanību arī uz tiesu prakses atziņām.

Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina informēja par Maksātnespējas kontroles dienesta Uzraudzības stratēģijā 2022.-2023. gadam izvirzītajām prioritātēm un uzraudzības principiem.

Saistībā ar informatīvajā pasākumā aplūkotajām tēmām, maksātnespējas procesa administratori tika aicināti sniegt priekšlikumus un vērst uzmanību uz praksē konstatētajiem šķēršļiem pienākumu izpildei. Vienlaikus informēt par tiesu praksē konstatētajiem problēmjautājumiem saistībā ar darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu.

Informatīvajā pasākumā piedalījās 57 maksātnespējas procesa administratori.

Maksātnespējas kontroles dienests regulāri rīko bezmaksas informatīvos pasākumus maksātnespējas jomā. Informatīvo pasākumu plāns.