Projekta logo - stabiņi zilā krāsā, kuriem pa vidu dzeltens aplis.

Maksātnespējas kontroles dienests aicina maksātnespējas procesa administratorus, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, tiesnešus, kuri specializējas maksātnespējas jomā, kā arī citas maksātnespējas jomā praktizējošās personas uz tiešsaistes semināru "Eiropas digitālie rīki maksātnespējas jomā" (turpmāk – seminārs), kas tiek rīkots Eiropas Komisijas projekta "InsolEuPro" - "Maksātnespējas procesa administratoru prasmju uzlabošana Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšana par Eiropas juridisko kultūru, izmantojot līdzdarbošanās apmācību pieeju un apvienojot tiešsaistes un klātienes mācības" (turpmāk – projekts) ietvaros.

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar projekta rezultātā izstrādāto maksātnespējas jomas praktiķiem paredzēto apmācību programmu, kas sastāv no 15 dažādiem moduļiem (tēmām), kā arī gūt padziļinātu ieskatu vienā no projekta tēmām – Digitālie rīki Eiropas līmenī un to izmantošana maksātnespējas procesa administratoru ikdienas praksē.

Noderīgu informāciju par to, kā izmantot Eiropas e-tiesiskuma portālu sniegs Maksātnespējas kontroles dienesta direktora vietniece uzraudzības jautājumos Agnese Barojana un Juridiskā departamenta direktore Alla Ličkovska.

Apmācību programmas no 2024. gada 16. aprīļa bez maksas latviešu valodā ir pieejamas reģistrētajiem lietotājiem tiešsaistē platformā MOODLE, ko administrē projekta vadošais partneris Mikola Romera Universitāte. Seminārā Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji izstāstīs un uzskatāmi parādīs izstrādāto apmācību programmu sniegtās iespējas, tostarp iespēju saņemt apliecinājumu pēc mācību materiāla apguves.

Apliecinājums par dalību seminārā netiks izsniegts.

Ņemot vērā to, ka semināra ietvaros ir paredzēta aktīva diskusija, tā dalībnieku skaits ir ierobežots.

Aicinām pieteikties semināram un savlaicīgi iesniegt jautājumus lektoram, uz kuriem (atbilstoši lektora kompentencei) varēsiet saņemt atbildes semināra laikā. Pieteikties un iesūtīt jautājumus var līdz 2024. gada 4. jūnijam, rakstot uz e-pastu

 

Ilze Grandsberga

Juriskonsulte
ilze.grandsberga [at] mkd.gov.lv
Darba kārtība_seminārs

Minētais informatīvais pasākums ir viens no pieciem tiešsaistes semināriem, kurus plānots organizēt projekta ietvaros – par turpmākajiem pasākumiem informācija sekos.