Monētas un grafiks. Maksātnespējas procesa uzraudzības dati.

2022.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājis naudas līdzekļus 113 980 eiro apmērā 16 maksātnespējīgo uzņēmumu 119 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2022. gada 1.ceturksnī bija 943 eiro.

Kopā 2022. gada 1.ceturksnī pieņemts 121 lēmums par darbinieku prasījumu apmierināšanu, tajā skaitā par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2022. gada 1.ceturksnī izmaksātas:

  • MSIA “Taimiņš” 13 darbinieku prasījumu apmierināšanai 25 578 eiro apmērā;
  • MSIA “Baltic Security Service” 63 darbinieku prasījumu apmierināšanai 25 443 eiro apmērā;
  • MSIA “Investa Ltd” 10 darbinieku prasījumu apmierināšanai 16 321 eiro apmērā;
  • MSIA “Terra Holding Ltd” 11 darbinieka prasījuma apmierināšanai 12 614 eiro apmērā;
  • MSIA “B-Betons” 5 darbinieku prasījumu apmierināšanai 6 899 eiro apmērā.

2022. gada 1.ceturksnī Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantiju fondā ir atguvis 77 770 eiro. Pērn šajā pašā laika periodā Maksātnespējas kontroles dienests darbinieku prasījumu garantijas fondā atguva 53 057 eiro.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus saistībā ar darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.